Stacks Image 1752
Pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) se skrývá Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů s platností od 25. 5. 2018.

Jsme si plně vědomi důležitosti ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) a dat svých zákazníků a stejně jako doposud, i nadále data chránit budeme. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2 018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Na tomto webu po Vás při vyplňování kontaktního formuláře požadujeme jméno (příjmení), e-mailovou adresu a telefon pro případné urychlení komunikace. Dále může jít o běžné osobní údaje, které při komunikaci zákazník poskytne (kromě jména, příjmení a emailu), může jít např. o akademický titul, adresu bydliště, doručovací adresu, zmiňované telefonní číslo, datum a místo narození, v souvislosti s fakturací číslo bankovního účtu a fakturační údaje.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním údajů v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení dotazu, objednávky a podobně. To znamená využití Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla pro komunikaci ohledně zakázky, poptávky a tak dále. Souhlasíte také s uchováním údajů po dobu nezbytně nutnou pro potřeby realizace poptávky a pro uchovávání účetních dokladů.

V žádném případě neposkytneme Vaše osobní údaje třetí straně. Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do třetí země ani k mezinárodní organizaci. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nad rámce zákonných důvodů je vždy dobrovolné a Vy jako zákazník máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně.

Tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail studioarchaWTzU nebo také písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu Nádražní 108/1329, 691 41 Břeclav.

Zpracovává se...